Ruschecking Iran

بررسی طرف مقابل

استفاده از کوکی ها

کوکی ها اطلاعات کوتاهی هستند که توسط یک وب سایت منتقل می شوند و توسط مرورگر رایانه شما در هارد دیسک شما ذخیره می شوند. آنها حاوی اطلاعاتی هستند که وب سایت ORINOKO LLC یا سایر وب سایت ها ممکن است برای تعامل با شما و شخصی سازی تجربه شما نیاز داشته باشد.

ORINOKO LLC از کوکی ها برای شناسایی مرورگر اینترنت شما و تعیین اینکه آیا نرم افزار لازم برای دسترسی به مطالب سایت خاصی را نصب کرده اید یا خیر، استفاده می کند. نرم افزار موجود در این سایت و سایر سایت های ORINOKO LLC نیز از کوکی ها برای سازماندهی یک جلسه ارتباط تعاملی در طول بازدید شما و کنترل بارگذاری و دسترسی به پایگاه داده استفاده می کند. هیچ اطلاعات شخصی در این کوکی ها وجود ندارد.